Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)


stappenplan
 

2a. Bekend met de handhaver

Voor de samenstelling van (een effectief en efficiënt) team handhavers heb je op voorhand duidelijk voor ogen wat de taken, opdrachten en verantwoordelijkheden voor de gemeentelijke handhaver zijn. En zorg je ook dat ze aan de juiste persoon worden toebedeeld.

Competentieprofiel

De juiste kandidaat op de juiste plek. Effectieve werving zorgt voor kostenbesparing en tevreden medewerkers. Om de juiste kandidaat te werven is het van belang eerst de benodigde kennis, vaardigheden en attitude (competenties) in kaart te brengen. Door het opstellen van een passend profiel dat voldoet aan de behoefte van de organisatie, worden de juiste kandidaten aangesproken. Lees meer over het competentieprofiel.

Specifieke eisen ten aanzien van de inzet van gemeentelijke handhavers

Voordat je handhavers inzet moet ook voldaan zijn aan een aantal specifieke vereisten die te maken  hebben met de bekwaamheid, betrouwbaarheid en bevoegdheid taken van de handhaver. Lees meer over deze specifieke eisen

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid