Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)


stappenplan
 

1d. Keuze naleefstrategie

Activiteiten gericht op het naleven van regels, vormen samen de 'naleefstrategie'. Deze strategie richt zich enerzijds op het stimuleren van de naleving en anderzijds op het reduceren van de risico’s die ontstaan bij het niet naleven van de voorschriften.

Het InterventieKompas is een hulpmiddel om de naleving van regels te bepalen en te verbeteren. Het InterventieKompas kun je gebruiken:

  • bij beleidsvoorbereiding, bijvoorbeeld om een juridische toets uit te voeren;
  • bij beleidsimplementatie, bijvoorbeeld bij het opstellen van een handhavingsprogramma;
  • als onderdeel van een beleidsevaluatie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid