Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)


stappenplan
 

1b. Beleggen regie

De gemeente heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft in het document Praktijk en Toekomst van het gemeentelijke straattoezicht haar visie op deze rol en verstaat onder regie het volgende:

  • vaststellen van de prioriteiten en doelstellingen binnen het veiligheidsbeleid;
  • vaststellen van de te volgen aanpak en uit te voeren maatregelen;
  • afstemmen en betrekken van relevante partners;
  • coördineren van de samenwerking met relevante partners en de uit te voeren acties.

De gemeente bepaalt wanneer en hoe gemeentelijke toezichthouders en handhavers worden ingezet. De strategische regie is een verantwoordelijkheid van het college van burgemeester & wethouders als geheel. De basis daarvoor is het integrale veiligheidsplan dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid