Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Toezichthouders in beweging

Werken met boa's

Duizenden toezichthouders en handhavers van diverse pluimage spelen een steeds grotere rol in de bestrijding van overlast, verloedering en overtredingen in Nederland. Helemaal onomstreden zijn de boa’s niet. Maar de ontwikkelingen in het boa-stelsel staan niet stil.

Beschrijving

Ronald van Steden typeert in zijn onderzoek voor de Stichting Maatschappij en Politie de praktijk van de gemeentelijke toezichthouders en handhavers in het publieke domein als veelvormig en versnipperd. Iedere gemeente kan het zogenoemde Stadstoezicht naar eigen inzicht en voorkeur invullen. Landelijke afspraken over onder meer de positionering van gemeentelijke handhavers in het lokale veiligheidsbeleid, het vereiste toezicht vanuit politiekorpsen en de kleding van de boa’s ontbreken.

De gescheiden werelden van politie en Stadstoezicht kunnen er volgens de onderzoeker toe leiden dat boa’s zich in de richting van een nieuwe gemeentepolitie ontwikkelen. Naarmate de politie zich terughoudender opstelt tegenover de bestrijding van overlast, krijgen gemeentelijke boa’s nieuwe taken op het bord.

Auteur

Lynsey Dubbeld

Bron

Secondant

Jaargang

2012

Editie

5

Bestanden