Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Toezichthouders en handhavers in de semi publieke ruimte

Een internationale vergelijking

Naast de politie zijn er steeds meer andere, nieuwe toezichthouders en handhavers gekomen die hun werk verrichten onder het oog van het publiek. Deze werken in zowel het publieke domein als het semipublieke gebieden. Vanuit het perspectief van Nederland is het relevant te weten hoe deze ontwikkelingen elders zijn gegaan, en ook hoe men in de andere landen antwoorden heeft proberen te vinden op de vragen die zich daarbij voordoen.

Probleemstelling

Welke toezichthouders en handhavers zijn er in andere landen met taken ten aanzien van sociale veiligheid in de (semi)publieke ruimte, welke positie nemen zij in, welke ervaringen zijn daarmee opgedaan, en wat is daarvan te leren voor de Nederlandse situatie?

Beschrijving

Het onderzoek is uitgevoerd in Engeland & Wales, België, Oostenrijk en Canada. Het onderzoek is per land uitgevoerd in een aantal stappen. Eerst zijn literatuur en documenten verzameld, vervolgens zijn relevante informanten per email benaderd, en tenslotte zijn in elk land sleutelpersonen uitgebreid geïnterviewd. Op grond van die informatie is per land een verslag gemaakt. 

Conclusies

Met het onderscheid tussen vier modellen of scenario’s zijn zeer uiteenlopende richtingen te onderscheiden waarin het nieuwe toezicht en de handhaving in de publieke ruimte zich zou kunnen ontwikkelen.

De ontwikkelingen tot nu toe zijn onvoldoende gebaseerd geweest op een heldere visie over de toekomst van toezicht en handhaving in de publieke ruimte en hoe daarbij de veiligheidszorg als publiek goed het beste kan worden bevorderd. 

Auteur

Jan Terpstra, Bas van Stokkom, Ruben Spreeuwers

Organisatie

Radboud Universiteit te Nijmegen in opdracht van WODC/ministerie van Veiligheid en Justitie

Links