Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Toezichthouder: beroep, professie, of specialisatie?

Studie naar de identiteit en professionalisering van de beroepsgroep

Op basis van een inventarisatie van de karakteristieken die alle toezichthouders met elkaar delen, kan een uniform beroepsprofiel worden gepresenteerd van dè toezichthouder, zo blijkt uit dit onderzoek van Pro Facto.

Probleemstelling

Wat is de identiteit van de beroepsgroep van toezichthouders? Bestaat dè toezichthouder en zo ja hoe kan die worden beschreven? Kan een uniform beroepsprofiel worden onderscheiden? Welke competentie-eisen kunnen worden gesteld? In welke mate is de beroepsgroep van toezichthouders geprofessionaliseerd?

Beschrijving

Om hierop antwoord te geven, besloeg het onderzoek een literatuurstudie, vijf casestudies, bestudering van competentieprofielen en opleidingsprogramma’s en gesprekken met twintig vertegenwoordigers van opleidingen en toezichtsorganisaties die zich bezighouden met professionalisering van toezichthouders.

Het toezicht dat in dit onderzoek centraal staat is het toezicht door medewerkers van overheidsorganisaties op basis van wetgeving. Dit betreft zogenaamd ‘extern’ toezicht. Hiermee wordt bedoeld: toezicht door toezichthouders die geen onderdeel uitmaken van de organisatie waar zij toezicht op houden.

Conclusie

Toezichthouders zijn er in soorten en maten. Ze verschillen van elkaar door het domein waar ze toezicht op houden. Zo kent een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit andere taken en verantwoordelijkheden en beschikt deze over andere specifieke kennis en vaardigheden dan bijvoorbeeld een toezichthouder van de Inspectie van het Onderwijs.

Naast verschillen, zijn er ook overeenkomsten waar te nemen tussen toezichthouders van verschillende organisaties. Deze overeenkomsten hebben betrekking op taken, bevoegdheden, activiteiten, kennis en vaardigheden die van toepassing zijn op een activiteit die alle toezichthouders uitvoeren: het houden van toezicht.

Op basis van een inventarisatie van de karakteristieken die alle toezichthouders met elkaar delen wordt een uniform beroepsprofiel gepresenteerd van dè toezichthouder.

Auteurs

M.J. Schol en H.B. Winter

Organisatie

Pro Facto

Bestanden