Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Samenwerking boa's en nationale politie? Het begin is er

Bijna 3600 boa's openbare ruimte werken aan leefbaarheid in de Nederlandse wijken. Ook de politie is daar actief, maar met een andere taak: daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde.

Beschrijving

Het ligt voor de hand dat samenwerking eraan bijdraagt dat deze taken elkaar aanvullen en versterken. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie neemt daarvoor nu enkele maatregelen:

  • De informatie-uitwisseling tussen politie, boa’s en particuliere toezichthouders wordt versterkt.
  • Er komen afspraken over inzet van capaciteit en verdeling hiervan.
  • Landelijke verschillen worden kleiner.
  • Boa’s in de openbare ruimte moeten uiterlijk herkenbaarder zijn.

Bron

Handhavingskrant

Jaargang

2013

Editie

2

Bestanden