Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Ontwikkelingen boa openbare ruimte

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteerde in maart 2015 een modeluniform voor de boa openbare ruimte. Daarnaast heeft de politie landelijke uitgangspunten geformuleerd voor de onderlinge samenwerking tussen politie en boa. Ook heeft de minister van Veiligheid en Justitie een kader ontwikkeld waaraan het domein openbare ruimte kan worden getoetst.

Beschrijving

VNG modeluniform boa openbare ruimte

De VNG heeft in samenwerking met gemeenten een modeluniform voor de boa openbare ruimte ontwikkeld. Dit draagt bij aan de uitstraling en herkenbaarheid van de boa openbare ruimte. 

Uitgangspunten operationele regie

Operationele regie gaat over de volgende elementen: capaciteitsplanning, werkinstructie, samenwerking, informatiedeling, communicatie en bijstand. De uitgangspunten dienen in de lokale driehoek nader te worden uitgewerkt. Op deze wijze kan maatwerk worden toegepast.

Leefbaarheidscriterium

De afgelopen jaren waren er diverse voorbeelden van mogelijke uitbreidingen van het domein openbare ruimte met taken die niet passen bij de aard van het werk van een boa openbare ruimte. De minister van Veiligheid en Justitie stelt een leefbaarheidscriterium op. Dit criterium wordt gebruikt om toekomstige uitbreidingen te beoordelen. 

Organisatie

VNG

Links