Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Omdat de burger dat van ons verwacht

Handhaving sterk in de openbare ruimte

In deze visie beschrijft de VNG de rol van de handhaver (boa) in 2020 en de randvoorwaarden voor een sterke handhaver (boa).

Beschrijving

Aan bod komen de taakinvulling, verantwoordelijkheden, bestuurs- en strafrechtelijke instrumenten en opleiding die handhavers volgens de gemeenten in 2020 moeten hebben om de leefbaarheid te bevorderen en overlast aan te pakken.

Ook benoemt de VNG negen randvoorwaarden die nodig zijn voor een sterke handhaver. De belangrijkste zijn:

  • Politie en handhavers moeten horizontaal samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en ieder vanuit zijn eigen rol.
  • Handhavers moeten ook kunnen optreden tegen lichte verkeersovertredingen. Het takenpakket van de handhaver in de openbare ruimte kan worden uitgebreid.
  • Handhavers en politie moeten (beperkt) toegang hebben tot elkaars systemen om informatie te kunnen delen.
  • Met oog op de herkenbaarheid en een professionele uitstraling moeten handhavers in 2020 allemaal hetzelfde uniform dragen.
  • Handhavers hebben steeds vaker te maken met agressie. Afhankelijk van de lokale situatie moeten zij al over geweldsmiddelen (bijvoorbeeld pepperspray) kunnen beschikken vóórdat zij met geweld te maken krijgen. Nu krijgen zij alleen toestemming als er al concrete incidenten zijn geweest.

Deze visie is tot stand gekomen met inbreng uit beleid, praktijk en wetenschap. De VNG voerde daarvoor gesprekken met gemeenten, wetenschappers én boa’s zelf over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, vraagstukken en knelpunten in de praktijk en de toekomst van de handhaving in de openbare ruimte.

Organisatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Links