Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Kamerbrief over samenhang in toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Boa's en politie vullen elkaar aan en dragen samen zorg voor leefbaarheid én veiligheid op straat. De gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zijn de ogen en oren op straat. Zij kunnen daar ingrijpen waar de leefbaarheid wordt aangetast door overtredingen. De politie is vooral aan zet wanneer het gaat om het handhaven van de openbare orde en de veiligheid.

Beschrijving

Om deze taakverdeling nog eens te benadrukken en te verhelderen introduceerde minister Opstelten het leefbaarheidscriterium voor de afbakening  van taken en bevoegdheden van boa's in de openbare ruimte. Toekomstige verzoeken tot uitbreiding van bevoegdheden worden aan dit criterium getoetst. Ook verscherpt het leefbaarheidscriterium het onderscheid in taken en bevoegdheden tussen boa's en politie.

Andere punten die aan bod komen in deze brief:

  • Landelijke uitgangspunten voor operationele regie en informatiedeling
  • Betrouwbaarheidstoets
  • Modeluniform voor boa’s
  • Burgerparticipatie 
  • Toezicht en handhaving in de buitengebieden
  • Vergoedingsregeling bestuurlijke strafbeschikking overlast 

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden