Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Kamerbrief en eindrapport registratie en besteding van de proces verbaal vergoeding door gemeenten

De 'Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010' is op 1 januari 2015 beëindigd. Gemeenten die gebruik maakten van deze zogenoemde pv-vergoeding ontvangen niet langer een tegemoetkoming voor uitgeschreven processen-verbaal waarop buitengewoon opsporingsambtenaren in de openbare ruimte handhaven.

Probleemstelling

Welke gevolgen heeft de beëindiging van de 'Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010' voor afbreuk van leefbaarheid en veiligheidsbeleid in gemeenten en werklast voor de politie.

Conclusie

Onderzoek toont aan dat  de vergoedingsregeling grotendeels aan handhaving werd besteed, de opbrengsten zeer welkom waren maar over het algemeen een beperkte bijdrage leverden aan het bekostigen van de totale handhaving. Het totaalbedrag van de pv-vergoeding liet een geleidelijke afname zien sinds 2011. Hoewel de korte tijd die is verstreken sinds de afschaffing van de
pv-vergoeding het op dit moment niet mogelijk maakt de gevolgen in kaart te brengen, zijn de uitkomsten van het onderzoek overeenkomstig het doel dat de vergoedingsregeling beoogde om de handhavingsinzet van gemeenten bij overlast in de openbare ruimte te stimuleren.

Organisatie

Rijksoverheid

Links

  • Brief en onderzoek 'Registratie en besteding van de procesverbaalvergoeding door gemeenten'