Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Het surveillanceplan

De methodiek Surveillanceplan is een praktische werkmethode voor iedere toezichthouder op straat. In het Surveillanceplan worden keuzes gemaakt wáár op te treden, hóe op te treden en hóe de directe omgeving te betrekken bij de bestrijding van overlast en criminaliteit.

Beschrijving

Surveilleren kan op verschillende manieren plaatsvinden. Gericht en willekeurig surveilleren zijn de twee meest voorkomende wijzen van surveilleren. Gericht surveilleren is een specifieke manier om overlast en criminaliteit aan te pakken. In tegenstelling tot willekeurig surveilleren heeft gericht surveilleren meer effect omdat de surveillance uitgevoerd wordt op de hotspots en hottimes. Dat wil zeggen surveilleren op díe plaatsen en op díe tijden waar veel overlast en criminaliteit is.

Het surveillanceplan is een praktische werkmethode voor toezichthouders om dit effectiever uit te voeren.

Voordelen van het Surveillanceplan zijn:

  • Door gebruik te maken van het surveillanceplan wordt optimaal geanticipeerd op de klachten en meldingen van burgers.
  • Het vergroot de burgertevredenheid want het is zichtbaar dat er 'volgens een plan' wordt gewerkt.
  • Door het toepassen van het surveillanceplan zijn de toezichthouders daar waar zij moeten zijn. Hierdoor is de inzet van de toezichthouders effectief.
  • Het vergroot het imago van de gemeente in het publieke domein.
  • Het heeft een preventieve werking doordat er accuraat en doelgericht menskracht op problemen in de wijk wordt ingezet.
  • Verantwoording achteraf over de gemaakte inzet van het surveillancepersoneel is eenvoudig.
  • De surveillanten weten hoe zij moeten optreden bij structurele problemen.

Auteurs

Jeroen Francois Bakker, Carola Bremer

Organisatie

Sterk Blauw

Links

  • Het boek is onder andere te bestellen bij bol.com.