Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Handhaving door en voor gemeenten: een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk (actualisatie 2019)

De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk’ herzien. De inhoud van deze handleiding sluit nu weer volledig aan bij de actuele zaken in wetgeving en jurisprudentie.

Diverse ontwikkelingen binnen de gemeentelijke handhaving maakten een actualisatie van de oorspronkelijke publicatie uit 2013 wenselijk. Zo wint de invloed van het ‘bestraffende bestuursrecht’ steeds meer terrein. Dit is een logisch gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het thema ondermijning.

De handleiding biedt zeer veel informatie en verwijzingen naar handige websites. Uit feedback vanuit gemeenten blijkt dat de handleiding voorziet in de behoefte aan praktische adviezen met actuele wetgeving, jurisprudentie, diverse modelbesluiten, checklists, voorbeelden en stappenplannen. Aan de opzet van deze nieuwe editie is daarom weinig veranderd. 

Beschrijving

Handhaving is elke actie die erop gericht is om de naleving van regels te bevorderen en te bewerkstelligen. Handhaving is meer dan het uitoefenen van toezicht op de naleving en het zo nodig opleggen van sancties. Beleidsvorming, communicatie en samenwerking maken een belangrijk onderdeel uit van handhaving.

Een aantal ontwikkelingen binnen de gemeentelijke handhaving vraagt specifieke aandacht. Zo wint invloed van het ‘bestraffende bestuursrecht’ steeds meer terrein. Dit is een logisch gevolg van maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het begrip ‘ondermijning’.

Ook worden beleidsthema’s steeds gecompliceerder. De complexiteit van juridische vraagstukken en de invloed van internationaal recht, zoals grondrechten in handhavingsdossiers, dragen hieraan bij. Diverse conclusies van de staatsraden advocaat-generaal van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over gedogen, de invordering van geldbedragen na handhavingsbesluiten en het vertrouwensbeginsel, bevorderen de ontwikkeling van het handhavingsrecht.

Auteurs

Mr. M.G.J. Maas-Cooymans, advocaat en partner bij Ploum, Rotterdam Law Firm, mr. A. Danopolous, advocaat bij Ploum Rotterdam Law Firm, mr. J. Barensen, advocaat bij Ploum Rotterdam Law Firm

Organisatie 

Vereniging van Nederlandse gemeenten 

Bestanden