Product toegevoegd aan winkelmand
 

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

Blauw en lichtblauw in de openbare ruimte

Het artikel beschrijft de opkomst van private toezichthouders in het publieke domein.

Beschrijving

Begin 2012 publiceerde de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) – nu Stichting Maatschappij en Veiligheid - een onderzoek naar de positie van boa’s. Daaruit blijkt dat de inzet van boa’s groeit, maar ook dat het beleid hieromtrent per gemeente verschilt. Sommige boa’s zijn in dienst van de gemeente, anderen worden commercieel ingehuurd. Is er sprake van een groeimarkt voor de particuliere veiligheidsbranche in de publieke ruimte? Laat de politie in toenemende mate werkzaamheden over aan boa’s en/of particuliere beveiligers of is deze trend vooral gebaseerd op vooronderstellingen in de media?

Aan het woord komen Jeroen van der Poel, directeur business development van G4S, Henk Mikkers, product manager Police, Justice & Defense van concurrent Securitas, Richard Franken van Trigion en Louwrens Knulst, coördinator handhaving van de gemeente Huizen.

Onderscheid toezichthouders en boa’s

Van der Poel beschrijft een toenemende vraag naar particuliere beveiligers in de publieke ruimte. De directeur stelt dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen toezichthouders (''die houden een oogje in zeil'') en opsporingsbevoegde handhavers (''zijn buitengewoon opsporingsambtenaar en hebben meer bevoegdheden waaronder het uitschrijven van boetes'').

Capaciteit en kosten

Ook Henk Mikkers, product manager Police, Justice & Defense van concurrent Securitas, merkt dat de openbare ruimte voor particuliere beveiligers en handhavers een groeimarkt is, maar nuanceert dat sprake is van een heel nieuwe trend. ''Steeds meer taken en verantwoordelijkheden zijn overgeheveld naar de particuliere sector zonder dat de burger er eigenlijk nog bij stil staat. Dat heeft te maken met capaciteit en kosten.''

Tweede macht

Richard Franken van Trigion benadrukt dat voor het uitvoeren van nieuwe taken de bestaande bevoegdheden van boa’s niet uitgebreid hoeven worden. De oud-politieman geeft toe dat de veiligheidszorg in de openbare ruimte ''efficiënter en effectiever'' kan, maar waarschuwt voor al te hoog gespannen verwachtingen. ''De vraag neemt nog niet explosief toe en dat stelt me gerust. We zitten niet te wachten op een tweede macht.''

Louwrens Knulst, coördinator handhaving van de gemeente Huizen, beschrijft een welhaast onvermijdelijke competentiestrijd tussen de politie (blauw) en de gemeentelijke handhavers (lichtblauw). Waar eindigt de bevoegdheid van de een en begint die van de andere? Voor Knulst is het duidelijk. ''De scheidslijn ligt tussen openbare ruimte en openbare orde. Openbare orde is ons probleem niet, dat moet je als onbewapende boa ook echt niet willen.''

Auteur

J.M.E. Smilde

Bestanden