Product toegevoegd aan winkelmand
 

Autokraak


Veilig ontwerp

In onderstaande tabel vind je specifieke maatregelen die binnen de categorie 'veilig ontwerp' beschikbaar zijn. De tabel geeft weer hoe ze werken en wat de afwegingen zijn bij de lokale inzet. Bij de keuze voor een specifieke maatregel moet je ervan uitgaan dat een mix van maatregelen, oftewel een integrale aanpak, het meest effectief is.

 

DESIGNING OUT CRIME WERKT ALS...  OVERWEGINGEN
Algemeen publieke en private partijen samenwerken met ontwikkelaars bij de (her)inrichting van parkeerplekken. Kan op kleine en grotere schaal worden uitgevoerd. Vereist ervaring in criminaliteitspreventie en expertise in 'designing out crime'. Duurzame oplossingen zijn kostbaar en vergen afstemming met meerdere partijen binnen de gemeente. Meer informatie vind je op de website van Veilig ontwerp & beheer.
Verlichting huiseigenaren additionele verlichting rondom hun huizen gebruiken. Of als de lokale overheid straatverlichting installeert. Zijn er fondsen bij de lokale overheid beschikbaar voor additionele verlichting? 
Verwijderen groene en andere objecten huiseigenaren bewust worden gemaakt van de voordelen. Vereist tijd en moeite voor huiseigenaren/publieke werken (gemeente).
Veranderen verkeerspatronen in- en uitgangen van parkeerplekken worden beperkt. Het veranderen en aanpassen van verkeerspatronen stuit op weerstand bij bewoners. Bovendien vereist het goedkeuring van de lokale overheid.

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid