Product toegevoegd aan winkelmand
 

Autokraak


Toezicht en handhaving

In onderstaande tabel vind je specifieke maatregelen die binnen de categorie 'Toezicht en handhaving' beschikbaar zijn. De tabel geeft weer hoe ze werken en wat de afwegingen zijn bij de lokale inzet. Bij de keuze voor een specifieke maatregel moet je ervan uitgaan dat een mix van maatregelen, oftewel een integrale aanpak, het meest effectief is.

Toezicht en handhavingWerkt als...Overwegingen
Cameratoezicht...camera's zichtbaar worden geplaatst in het risicogebied, gecombineerd met borden en media-aandacht.Camera's moeten zichtbaar zijn om effectief te zijn. Het effect van cameratoezicht op veelplegers is op lange termijn beperkt.
Surveillance...het wordt gecombineerd met toezichthoudende vrijwilligers, zoals buurtpreventieteams.Denk aan de beschikbaarheid van mankracht en de kosten voor (over)werk bij uitbreiding bestaand toezicht.
Veroordeling...veelplegers voor lange tijd opgesloten zijn.Het Openbaar Ministerie moet zich bewust zijn van maatschappelijke zorg om autokraak te reduceren.
Inzet lokauto...de lokauto beschikt over hightech opties, zoals GPS-tracking.De inzet van een lokauto is duur.
Collectieve ontzegging...het alleen bestemd is voor toegang tot (meerdere) parkeergarages.Alleen toepasbaar als de hotspot een parkeergarage is. En er is kans op een waterbedeffect.
Markeren, registreren en traceren...de registratie collectief op de hotspot plaatsvindt.Verkopers en bewoners moeten worden gemotiveerd om waardevolle goederen te markeren.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid