Product toegevoegd aan winkelmand
 

Autokraak


Samenwerken

In onderstaande tabel vind je de specifieke maatregelen die binnen de categorie 'samenwerken' beschikbaar zijn. Bij de keuze voor een specifieke maatregel moet u ervan uitgaan dat een mix van maatregelen, oftewel een integrale aanpak, het meest effectief is.

Hoe het werkt:Werkt als...Overwegingen:
Vergroten van beschikbare hulpmiddelen om het probleem aan te pakken.publieke en private partijen elkaars belangen begrijpen en delen.Goede samenwerking vraagt tijd en moeite om te onderhouden.


Goede samenwerking heeft de volgende voordelen: 

  • Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie, bewoners en andere partijen. Gemeenschappelijke belangen worden eerder gedeeld.
  • Informatie-uitwisseling is optimaal.
  • Betere analyse van de problematiek.
  • Samenwerking vergroot de beschikbare middelen om het probleem aan te pakken.
  • Duidelijker wordt wie de eventuele probleemeigenaar is.
  • Eventueel schaalvoordeel bij de 'inkoop' van veiligheidsmaatregelen. 

Popnagelactie: aanpak diefstal kentekenplaten

Burgernet: de burger als bondgenoot

Buurtpreventie

Schouw: breng de buurt in kaart

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid