Product toegevoegd aan winkelmand
 

Autokraak


Bewustwording

Wil je bewustwording vergroten? Dan staan onderstaande maatregelen centraal. De tabel geeft weer hoe de maatregelen werken en wat de afwegingen zijn bij de lokale inzet. Bij de keuze voor een specifieke maatregel moet je ervan uitgaan dat een mix van maatregelen, oftewel een integrale aanpak, het meest effectief is.

Bewustwording Werkt als.. Overwegingen
Delen van informatie ...de informatie wordt ondersteund door betrouwbare data en kennis. Dit vereist een actieve houding vanuit de gemeente en de politie.
Auto-eigenaren aanspreken ...(lokale) media, lokale buurtinitiatieven er aandacht aan besteden. Het effect van campagnemateriaal is mede afhankelijk van het contactmoment waarop een middel wordt ingezet. Dit kost tijd en geld. Onbekend is welk effect uiteindelijk het aanspreken het aanspreken van auto-eigenaren heeft op het aantal autokraken.

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid