Product toegevoegd aan winkelmand
 

Autokraak

Actieplan autokraak gemeente Utrecht (2017-huidig)

Autokraak is een veel voorkomende vorm van criminaliteit. Niet alleen veel inwoners van Utrecht zijn hiervan slachtoffer, maar ook veel bezoekers van de stad. De gemeente heeft daarom besloten tot een actieplan autokraak.

Het actieplan van de gemeente Utrecht bestaat uit 4 onderdelen: het vergroten van de bewustwording en participatie van bewoners, inzet van toezicht, fysieke maatregelen en opsporing.

Bij de uitvoering van het actieplan werkt de gemeente samen met een groot aantal partijen. De gemeente voert regie en organiseert samen met ondernemers en bewoners toezicht en fysieke maatregelen. De nadruk ligt op communicatie richting autobezitters en bewoners om hun bewustwording en actieve deelname aan preventieve acties te vergroten. De politie en het openbaar ministerie zetten zich in op de opsporing en vervolging van autokrakers.

Download

Download het actieplan van de gemeeente Utrecht op de website ibabs.eu