Product toegevoegd aan winkelmand
 

Arbeidsuitbuiting


Wat is arbeidsuitbuiting?

Arbeidsuitbuiting is het bewust werven, vervoeren, overbrengen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang, met als doel deze persoon uit te buiten. Arbeidsuitbuiting kan plaatsvinden in diverse branches, zoals horeca, land- en tuinbouw of transport. Naast schending van mensenrechten en wetgeving, is arbeidsuitbuiting strijdig met het stelsel van sociale zekerheid.

Arbeidsuitbuiting treft met name de zwakkeren op de arbeidsmarkt, zoals illegalen, minderjarigen en au pairs. Ook legale migranten zijn vaak slecht op de hoogte van hun rechten als werknemer. Dit maakt ze minder weerbaar tegen misbruik.

Rol gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie, signalering, handhaving en hulpverlening, maar ook voor het opwerpen van barrières. Barrières om te voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren.

Melden arbeidsuitbuiting
Het CCV is geen meldpunt voor arbeidsuitbuiting. Om misstanden of vermoedens te melden, kun je contact opnemen met de Inspectie SZW. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid