Product toegevoegd aan winkelmand
 

Arbeidsuitbuiting


Partners

Een effectieve aanpak van arbeidsuitbuiting valt of staat met een goede samenwerking. Gemeenten hebben hier een regierol in en werken samen met de volgende partners.

Regionaal

Om effectief regionaal samen te werken, is het van groot belang dat alle gemeenten in de regio op een vergelijkbare manier werken. Dit geldt niet alleen voor het ontwikkelen van uniforme werkwijzen, maar ook voor de manier van informatiedeling. Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en Veiligheidshuizen kunnen een rol spelen in deze samenwerking.

Regionale Informatie en Expertise Centra

Veiligheidshuizen

 

Landelijk

Naast de regionale partijen zijn er ook partijen die op landelijk niveau opereren. Dit neemt niet weg dat deze partijen lokale expertise in huis hebben om samen te werken met gemeenten.

Inspectie SZW

Belastingdienst

Politie

Openbaar Ministerie

Taskforce Aanpak Mensenhandel

Nationaal Rapporteur Mensenhandel

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

Landelijke Expertgroep Mensenhandel

Coördinatiecentrum Mensenhandel

Vreemdelingenpolitie

Koninklijke Marechaussee

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid