Product toegevoegd aan winkelmand
 

Arbeidsuitbuiting


Aanpak arbeidsuitbuiting

Mensenhandel is een ernstig misdrijf. Internationale verdragen en Europese richtlijnen verplichten lidstaten effectief beleid te voeren om mensenhandel tegen te gaan. Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel. In de praktijk is deze vorm van mensenhandel vaak lastig te bestrijden. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om arbeidsuitbuiting aan te pakken.

Samen arbeidsuitbuiting aanpakken

Om arbeidsuitbuiting effectief aan te pakken is samenwerking noodzakelijk. Een individuele aanpak per (controlerende) organisatie heeft effect, maar met samenwerking worden de vuisten gebald. Het bundelen van specialismen en expertise is van groot belang. Het is dan ook belangrijk om de partijen in het veld goed te kennen. 

Handreiking ‘Integrale aanpak arbeidsuitbuiting’

Om arbeidsuitbuiting effectief tegen te gaan, is het belangrijk dat partijen zoals de Inspectie SZW, het Openbaar Ministerie, de politie, gemeenten en de Belastingdienst allemaal hun steentje bijdragen. Vaak is er meer mogelijk dan er aanvankelijk gedacht wordt. Het CCV heeft in opdracht van én in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid de mogelijkheden op een rij gezet in de handreiking ‘Integrale aanpak arbeidsuitbuiting’. De handreiking staat uitvoerig stil bij de juridische mogelijkheden. Aan de hand van enkele voorbeeldcasussen en praktijkvoorbeelden biedt het document verschillende handvatten voor samenwerking in de praktijk. 

Barrièremodel malafide uitzendbureaus

Er zijn in Nederland uitzendbureaus actief die hun medewerkers uitbuiten. Wat kun je hiertegen doen? Het CCV heeft met behulp van een barrièremodel in kaart gebracht welke stappen een malafide uitzendbureau moet zetten om arbeidsuitbuiting te kunnen plegen. Per stap zijn ook de gelegenheden in kaart gebracht die maken dat malafide uitzendbureaus actief kunnen zijn. Daarnaast laat het model zien welke partijen de activiteiten van malafide uitzendbureaus mogelijk maken. Om tot een goede aanpak te komen, zijn vervolgens per stap de signalen, de partners in de aanpak en de barrières weergegeven. Door samen barrières op te werpen, pak je de malafide uitzendbureaus het meest effectief aan. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid