Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Testen: de praktijk

Hoe gaat het testen in zijn werk?

Hoe worden de testresultaten gebruikt?

Wat als er meer strafverzwarende omstandigheden zijn, naast het gebruik van alcohol en/of drugs bij een geweldsdelict?

Welke sancties en interventies kan het OM opleggen?