Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Veiligheidsbeleving 2018 wordt vergroot door buurtpreventieapp

Is digitale buurtpreventie succesvol in Nederland? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid liet uitvoeren door Avans, met als casus de app Veiligebuurt.nl. Eén van de resultaten is dat burgers bereid zijn om vaker én sneller melding te doen van verdachte situaties. "Het doel van buurtpreventie is dat de veiligheid en leefbaarheid in de wijk verbeterd kan worden door actieve betrokkenheid van burgers. Daarom is het belangrijk onderzoek te doen naar de effecten van buurtpreventie-initiatieven", aldus CCV-adviseur Daniëlle Ohler.


Foto: Fotoloet

Sneller en vaker melding doen

Uit het onderzoek van Avans blijkt dat digitale buurtpreventie werkt. Burgers zijn bereid om vaker én sneller melding te doen van verdachte situaties en woninginbraken. En wanneer een gemeente tijd investeert om digitale buurtpreventie onder de aandacht te brengen, heeft deze vorm van buurtpreventie een grotere kans van slagen.

Enkele resultaten uitgelicht:

  • Meer dan de helft (56%) van de ondervraagden geeft aan dat zij een veiliger gevoel hebben in hun omgeving op het moment dat er buurtpreventie actie is.
  • Bijna driekwart van de respondenten reageert positief op de vraag of de app Veiligebuurt.nl bijdraagt aan het sneller melden van verdachte situaties.
  • Niemand van de respondenten ervaart een negatieve veiligheidsbeleving als het gaat over informatie over onveilige situaties uit hun buurt.
  • Ruim 80% is voorstander dat politie én gemeente actief deelnemen aan buurtpreventieapps.
  • Gemeentes en lokale kranten zouden Veiligebuurt.nl beter kunnen promoten door het (online) delen van succesverhalen van de app.