Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Startbijeenkomst Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

In Alkmaar, Eindhoven en Veluwe-West is de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers op 1 januari 2017 als eerste ingevoerd. Ter voorbereiding hierop kwamen politie, Openbaar Ministerie, reclassering, Nederlands Forensisch Instituut en GGD uit deze gebieden op 24 november 2016 in Maarssen bijeen.

Voorlichtingscampagne

Ze kregen korte presentaties over de relatie tussen middelengebruik en geweld en over de lokale voorlichtingscampagne die de invoering van de nieuwe wet begeleidt. In de eerste workshop namen de ketenpartners per startgebied het nieuwe werkproces door en maakten afspraken over de uitvoering. In de daaropvolgende workshop, nu ingedeeld per ketenpartner, is besproken hoe het werkproces binnen de eigen organisatie geborgd wordt.

De invoering in de 3 startgebieden wordt geëvalueerd, zodat eventuele kinderziektes kunnen worden verholpen vóór de landelijke uitrol van de wet op 1 juli 2017.

Meer informatie

Bij het onderwerp Alcohol- en drugstest geweldplegers op deze website vindt u meer informatie over de nieuwe test.