Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Stadstoezicht Alkmaar zet bodycams in tegen alcoholgebruik minderjarigen

Stadstoezicht Alkmaar gaat met bodycams jongeren filmen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn. Samen met de ouders worden zij op een later moment met deze beelden geconfronteerd. De inzet van bodycams is opgenomen in het jaarlijkse handhavingsplan In Control of Alcohol & Drugs.

Maatschappelijk gedeelde zorg

Onderzoek in 2017 van de GGD laat zien dat een groot deel van de minderjarige jongeren wel eens alcohol gebruikt. Zij krijgen de alcohol vaak via vrienden (84,1%) of van hun ouders (50,7%). Deze percentages maken het gebruik van alcohol onder minderjarigen een maatschappelijk gedeelde zorg. In de privésfeer kunnen de alcoholverstrekkers, ouders en vrienden, een belangrijke rol spelen. Zij hebben een voorbeeldfunctie en kunnen de nadelige gevolgen van alcoholgebruik bespreekbaar maken.

Drank- en Horecawet

Stadstoezicht gaat de adressen waar de Drank- en Horecawet is overtreden bezoeken. Zij gaan met de exploitanten in gesprek om ze te wijzen op hun plicht en hun actieve rol bij het naleven van controle van de wettelijk bepaalde leeftijd.