Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Nijkerkers willen meer aandacht voor leefbaarheid en veiligheid

Uit de veiligheidsmeter die is gehouden onder de inwoners van de gemeente Nijkerk, blijkt dat 60% niet tevreden is over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid.

Dronken mensen op straat 

In Nijkerk zelf wordt vooral veel overlast ondervonden van dronken mensen op straat. In de Nijkerkse wijk Corlaer is dat het gebruik en de handel in drugs. In Nijkerkerveen zijn het vooral buurtbewoners die voor overlast zorgen.

Geweldsdelict 

Uit de veiligheidsmeter blijkt dat slechts 1% van de inwoners van de gemeente Nijkerk de afgelopen 12 maanden slachtoffer werd van een geweldsdelict. Dit is een grote daling in vergelijking met 2013. Van de geweldsdelicten wordt 40% gemeld bij de politie.

Van de vernielingen wordt volgens het onderzoek 27% gemeld bij de politie. Het aantal vernielingen is het laagst in het buitengebied van de gemeente.

Training Focus op veiligheid voor raadsleden

Veel inwoners vinden het belangrijk om in een veilige gemeente te wonen. Als raadslid kun je daar jouw steentje aan bijdragen. Maar wat kun je op het terrein van veiligheid precies betekenen? Wat valt onder lokaal en wat onder regionaal veiligheidsbeleid en hoe grijpt dat op elkaar in? Wat zijn de belangrijkste spelers en hoe kun je daar zo effectief mogelijk invloed op uitoefenen? In de training Focus op veiligheid voor raadsleden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) word je meegenomen in de wereld van veiligheid en krijg je instrumenten aangereikt om jouw rol als raadslid nog beter te in te vullen. Interesse in deze training? Neem contact op met Axel Weggelaar via axel.weggelaar(at)hetccv.nl of op 06 13 360 867.