Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Nieuwe website Trimbos Expertisecentrum Alcohol

Het Trimbos-instituut heeft de website van het Expertisecentrum Alcohol gelanceerd. Deze website bevat toegankelijke en wetenschappelijk onderbouwde kennis over alcohol en alcoholpreventie en is bedoeld voor een brede groep van beleidsmedewerkers, uitvoerend professionals en onderzoekers.

Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is één van de thema’s in het Nationaal Preventieakkoord dat later dit jaar wordt gepresenteerd. Het Trimbos-instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vinden het belangrijk dat professionals die zich met dit thema bezighouden, beschikken over actuele en accurate kennis over alcohol en alcoholpreventie.

Met deze nieuwe website draagt het Expertisecentrum Alcohol hieraan bij. Staatssecretaris Blokhuis: “De gebundelde expertise kan professionals nu helpen in hun dagelijkse werk maar ook in de nabije toekomst een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord.”

Actuele cijfers alcohol

De website van het expertisecentrum bevat actuele cijfers over alcoholgebruik bij verschillende doelgroepen en de huidige kennis met betrekking tot de werking van alcohol, risicofactoren voor en gevolgen van (problematisch) alcoholgebruik. Tevens biedt de website inzicht in mogelijkheden voor beleid en interventies en een overzicht van nieuws en lopend onderzoek.

Dossiers

Op de website wordt informatie over alcoholpreventie bij specifieke doelgroepen en binnen uiteenlopende settings gebundeld in dossiers. In deze dossiers staat achtergrondinformatie en wordt verwezen naar relevante publicaties en interventies. Zo biedt het dossier ‘Alcohol en gemeenten’ een overzicht van wettelijke kaders, actuele cijfers en hulpmiddelen bij het ontwikkelen van alcoholbeleid. Het dossier ‘Alcohol en 55-plussers’ geeft een overzicht van de risicofactoren en gevolgen van problematisch alcoholgebruik onder deze doelgroep en praktische aanbevelingen voor preventie en signalering.

De website is nu beschikbaar via expertisecentrumalcohol.trimbos.nl

Bron: Het Trimbos-instituut

Er zijn veel mogelijkheden om misbruik van alcohol en drugs tijdens het uitgaan tegen te gaan. Lees er meer over in de Keuzewijzer Veilig Uitgaan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.