Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Nationale Drug Monitor 2018: Ecstasy is de populairste uitgaansdrug onder jongvolwassenen

Ecstasy is de populairste uitgaansdrug onder jongvolwassenen. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor 2018. De monitor bevat trends, cijfers en feiten over het gebruik van alcohol, tabak en drugs.

Cannabis

In 2017 hadden 960.000 volwassenen cannabis gebruikt in het afgelopen jaar. Dat is evenveel als in 2015 en 2016. Dat is 7,2% van de bevolking van 18 jaar en ouder. Onder jongvolwassenen van 18-24 jaar is het gebruik het hoogst (ongeveer 25%).

Het gemiddelde gehalte THC in nederwiet bleef in 2018 op hetzelfde niveau als in 2017, maar bezien over meerdere jaren is er wel een stijging waarneembaar.

Xtc blijft uitgaansdrug nummer 1

De stijging van het percentage xtc-gebruikers lijkt in 2016 en 2017 te zijn gestopt. Desondanks blijft Nederland koploper in Europa. Gebruik is het hoogst onder hoogopgeleiden, jongvolwassenen tussen 20-24 jaar en in (zeer) stedelijke gebieden. In het uitgaansleven is ecstasy nog steeds de belangrijkste drug. Het percentage scholieren van 12-16 jaar dat ervaring heeft met ecstasy is gedaald tussen 2015 en 2017.

Drugsproductie

Het aantal gemelde ontmantelde productielocaties voor synthetische drugs en afvaldumpingen van de productie van synthetische drugs steeg wederom. In 2017 waren er 82 meldingen van ontmantelde productielocaties in Nederland, tegenover 59 in 2015 en 61 in 2016. Het gaat met name om amfetaminelaboratoria en om ecstasy-gerelateerde productieplaatsen.

Daarentegen daalde het aantal geruimde hennepkwekerijen. In 2017 ging het om bijna 4.700 hennepkwekerijen, minder dan in 2015 en 2016.

Drugspreventiebeleid

Staatssecretaris Blokhuis: "Ondanks een daling in het gebruik van xtc onder scholieren en een stagnering van het gebruik onder volwassenen, blijft het xtc-gebruik in Nederland relatief hoog. Dat baart mij zorgen, zeker als je daarin meeneemt dat pillen steeds sterker worden."

De staatssecretaris komt dit voorjaar met een brief waarin hij zijn drugspreventiebeleid uiteenzet: "Ik laat onze huidige inzet op preventie doorlichten en zet extra aan waar dat nodig is. Dit voorjaar laat ik weten welke eventuele extra maatregelen ik neem. In goed overleg met mijn collega-minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die in zal zetten op meer aandacht voor de gevolgen van xtc-gebruik in relatie tot de drugscriminaliteit."

Bronnen

Om professionals te ondersteunen bij het vormgeven van het lokale drugsbeleid heeft het CCV een aantal infosheets gemaakt.