Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Meer mogelijkheden voor sluiten drugspanden vanaf 1 januari

Burgemeesters krijgen meer mogelijkheden om drugspanden te sluiten. Vanaf 1 januari 2019 wordt artikel 13b verruimd en kunnen burgemeesters ook bestuursdwang toepassen als er strafbare voorbereidingshandelingen zijn vastgesteld voor handel in en productie van drugs.  

Drugshandel en -productie vindt veelal in of vanuit woningen, garages en schuren plaats. Het sluiten van deze panden is een veelgebruikt instrument van burgemeesters om de ongewenste situatie te stoppen. Dit instrument is echter niet bruikbaar wanneer er geen drugs worden aangetroffen, terwijl er wel bepaalde voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die duidelijk bestemd waren voor de productie van drugs. Dit verandert op 1 januari.

De burgemeester kan dan ook een woning of een ruimte zoals een garage of schuur, sluiten wanneer er voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die geschikt zijn om synthetische drugs of op grote schaal hennep te produceren. De aard en hoeveelheid of de onderlinge combinatie van de voorwerpen en stoffen is dan doorslaggevend.

Stappenplan 13b Opiumwet

Het doel van de sluitingsbevoegdheid is de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te herstellen. Door de aanloop van dealers, koeriers en gebruikers ervaren omwonenden hinder en krijgt de buurt een slechte naam. Ook de veiligheid kan in het geding zijn, zoals wanneer een hennepkwekerij wordt overvallen door andere criminelen. Daarbij spelen ook de fysieke risico’s van drugsproductie, zoals brand- en instortingsgevaar en gevaarlijke stoffen een rol.

Hoe je als gemeente 13b in je beleid kunt zetten, lees je in het Stappenplan 13b Opiumwet van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 

Het sluiten van panden is een onderdeel van een veel bredere aanpak van drugscriminaliteit. Het CCV ontwikkelde een digitaal barrièremodel voor hennepteelt en synthetische drugs, dat als basis dient voor zo’n brede aanpak. Op www.barrieremodellen.nl kun je de modellen in zien.