Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers

Factsheet Geweld onder invloed beïnvloeden

26 september 2013

Over de precieze rol van alcohol en drugs bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en hoe de professional hier het beste mee om kunnen gaan is weinig bekend. Deze factsheet geeft op basis van het rapport 'De juiste snaar' inzicht in de beschikbare kennis over dit onderwerp.

Beschrijving

Professionals met een publieke taak (zoals politie en ambulancepersoneel) worden tijdens hun werk regelmatig geconfronteerd met personen die onder invloed van middelen agressief gedrag vertonen. Gebruik van alcohol en/of drugs wordt bij het ontstaan van agressie en geweld gezien als een belangrijke risicofactor. 

Conclusies

Factoren die van belang zijn bij het ontstaan van geweld onder invloed:

  • het gebruikte middel,
  • karakteristieken van het individu en
  • de omgeving.

Om goed in te kunnen spelen op een situatie is het voor een professional handig om in te kunnen schatten of en welk middelengebruik er in het spel is. Signalen die samenhangen met middelengebruik zijn in de praktijk echter niet altijd gemakkelijk te herkennen.

Er bestaan geen vaste richtlijnen hoe om te gaan met mensen onder invloed die agressief gedrag vertonen. Een professional moet er wel voor zorgen dat de eigen bijdrage aan de situatie zo de-escalerend mogelijk is. Ook is samenwerking en onderlinge afstemming en delen van kennis tussen professionals in verschillende werkvelden (zoals politie en ambulance) van groot belang om effectief te kunnen reageren op het ontstaan van geweld onder invloed.

Auteur

L. Voorham, N. van Asselt

Organisatie

Trimbos instituut

Links

  • De factsheet is te bestellen en te downloaden op trimbos.nl.