Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers

Blazen bij geweld

17 augustus 2017

Procesevaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in startgebieden

In deze evaluatie worden de eerste ervaringen met de uitvoering van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers weergegeven.

Beschrijving

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) geeft de politie de bevoegdheid bij verdachten van geweldsmisdrijven een middelenonderzoek uit te voeren. De politie mag dit doen als er aanwijzingen zijn dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd. Bij de introductie van de WMG in januari 2017 is gekozen voor een implementatie in 3 startgebieden: Eindhoven-Zuid, Alkmaar en Veluwe West. Per 1 juli 2017 is er overgegaan tot de landelijke uitrol.

Conclusie

De evaluatie is gedurende een beperkte periode van 3 maanden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de politie in de startgebieden in 49 zaken de WMG heeft toegepast. Dit aantal ligt lager dan de circa 194 zaken die verwacht konden worden als de WMG op alle daarvoor in aanmerking komende geweldsincidenten was toegepast. Het lagere aantal vloeit vooral voort uit de keuze van de politie om de WMG in de startfase vrijwel alleen bij uitgaansgeweld toe te passen.  

Auteurs

Manja Abraham, Oberon Nauta & Willemijn Roorda

Organisatie

DSP-groep, in opdracht van van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Links