Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Welke organisaties voeren de wet uit en wat is hun rol?

  • Politie: de politie houdt verdachten van geweld aan, maakt een inschatting of er sprake is van middelengebruik, voert een alcoholtest en/of drugstest uit en maakt het proces-verbaal op.
  • Medici: artsen en/of verpleegkundigen zijn nodig op het moment dat er bloed afgenomen moet worden bij verdachten.
  • Nederlands Forensisch Instituut (NFI): het NFI analyseert bloedmonsters op het type drugs en de hoeveelheid drugs in het bloed. Ook kan het NFI waar nodig bloed analyseren op het alcoholgehalte.
  • Openbaar Ministerie: het OM weegt de testresultaten en andere informatie uit het proces-verbaal af en vertaalt dit in een strafeis. Dit kan een verhoogde strafeis zijn, een op de persoon toegesneden interventie of een combinatie hiervan. Daarnaast kan het OM zaken zelfstandig afdienen middels een OM-strafbeschikking: het OM houdt met het bepalen van de strafmaat rekening met de resultaten van het onderzoek.
  • De rechter: de rechter bepaalt uiteindelijk of de (zwaardere) straf die het OM eist, ook wordt gegeven. De rechter kan een hogere boete of langere taakstraf of celstraf opleggen, maar ook bijzondere voorwaarden die direct te maken hebben met het alcohol- en/of drugsmisbruik.
  • Reclassering: de reclassering brengt advies uit en houdt toezicht op de uitvoering van de bijzondere voorwaarden.