Product toegevoegd aan winkelmand

Alcohol- en drugstest geweldplegers


Alcohol- en drugstest geweldplegers

De politie kan testen of geweldplegers alcohol en/of drugs hebben gebruikt. Zo ja, dan wordt deze informatie gebruikt in het strafproces.

Wet middelenonderzoek geweldplegers

Dit staat in de Wet middelenonderzoek geweldplegers. Met deze informatie kan het Openbaar Ministerie een zwaardere straf eisen, naast voorwaardelijke sancties, zoals gedragsinterventies, een alcoholverbod of een locatieverbod. De wet is per 1 juli 2017 landelijk ingevoerd.

Klik voor meer informatie op de tegels hieronder of kijk bij de linkernavigatie.

Wet middelenonderzoek

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers heet voluit: wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers.

Het nieuwe aan deze wet is dat geweldplegers worden getest op alcohol- en/of drugsgebruik. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt in het justitiële traject. Daarom wordt de wet ook wel genoemd: wet middelentesten bij geweldplegers. De wet is per 1 juli 2017 ingevoerd.

Rol CCV

Door deze wet wordt duidelijk waar, wanneer en in welke mate middelengebruik bij geweld een rol speelt. Gemeenten, maatschappelijke organisaties als verslavingszorg en andere organisaties kunnen deze beleidsinformatie gebruiken om hun beleid en producten verder te ontwikkelen. Het CCV gaat hiermee vanaf 2017 mee aan de slag in Eindhoven, 1 van de startgebieden waar de wet als eerste geïmplementeerd werd.

Meer informatie

Alle officiële documenten (wetstekst, memorie van toelichting, uitgebrachte adviezen, onderliggende onderzoeken, et cetera) kunt u vinden op overheid.nl.