Product toegevoegd aan winkelmand
 

Veilig Winkelgebied


Ervaringen van partijen die samen werken aan een veilig winkelgebied

De publiek-private samenwerking in het winkelgebied zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van deze aanpak. Deelnemers vertellen hoe de samenwerking tussen lokale partijen leidt tot meer veiligheid in het winkelgebied.

Ondernemer over aanpak veilig winkelgebied

Hans de Wit, ondernemer in winkelcentrum Struytse Hoeck

“Dankzij de publiek-private aanpak is de veiligheid en leefbaarheid in het centrum verbeterd en kunnen ondernemers zich weer concentreren op hun kerntaak: ondernemen. Door de nauwe samenwerking met gemeente, politie, brandweer, de vastgoedeigenaar en het CCV gebeurt er nu veel meer op het gebied van Schoon, Heel en Veilig dan voorheen. Omdat je elkaar nu kent en weet te vinden, zit je al snel bij de juiste persoon aan tafel. Er zit meer structuur in de aanpak en we hoeven er zelf alleen wat tijd in te steken. We ondervinden veel veiligheid voor weinig inspanning.”

Gemeente over aanpak veilig winkelgebied

Esther Holman, gemeente Leeuwarden

“Dankzij de publiek-private aanpak hebben we samen veel verbeterd in onze winkelgebieden. Zo hebben de collectieve winkelontzegging inclusief het registratiesysteem met foto’s van veelplegers, de nauwe samenwerking met beveiligingsbedrijf Trigion en het cameratoezicht geleid tot een hogere aangiftebereidheid van winkeldiefstal. Dankzij de kennis en ervaring van procesbegeleiders van het CCV hoef je zelf het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Zij weten wat in andere winkelgebieden goed werkt en wat niet. En als elders iets goed functioneert, maak daar dan vooral gebruik van. Door de gezamenlijke aanpak blijf je met elkaar communiceren, elkaar opzoeken en haal je samen je doel!"

Politie over aanpak veilig winkelgebied

Natasja Steneker, Wijkagente Deventer

"Veel ondernemers deden geen aangifte van kleine criminaliteit. Dan wordt het voor ons lastig er iets tegen te doen. Door de publiek-private samenwerking zijn de lijnen korter geworden en is er een beter contact met de ondernemers. We weten elkaar nu te vinden en de resultaten zijn er naar: de aangiftebereidheid is gestegen en het aantal diefstallen is gedaald.”

Brandweer over aanpak veilig winkelgebied

Herbert Willemsen, Brandweer Hollands Midden

“Dankzij deze samenwerking zijn we beter in staat onze preventieve taak uit te voeren. We kunnen alleen werken aan preventie als we zelf de kazerne uit komen en met mensen over brandveiligheid praten. En daar biedt het dit samenwerkingsverband een goed platform voor. Zo kweken we op een laagdrempelige manier bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel bij ondernemers.”

Vastgoedeigenaar over aanpak veilig winkelgebied

Jasper Borst, Facility manager Corio

“Als vastgoedbeheerder willen wij waarde toevoegen aan onze winkelruimte. Schoon, heel en veilig zijn daarbij uitermate belangrijke uitgangspunten, zowel voor het winkelgebied als het parkeerterrein. Het grote voordeel van werken volgens deze aanpak is dat dit de deelnemers structureel alert houdt. Omdat de lijnen tussen partijen kort zijn, kunnen we gemakkelijk andere acties ondernemen. Zo hebben we contact gelegd met het Horizon College, dat nu stagiaires levert. Buitengewoon opsporingsambtenaren leren deze stagiaires om toezicht te houden. Zonder het samenwerkingsverband zouden we zoveel niet voor elkaar krijgen.”

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid