Product toegevoegd aan winkelmand

Aanpak overvallen


Wat als er toch een overval plaatsvindt?

Wanneer er toch een (woning)overval wordt gepleegd, dan is de veiligheid van het slachtoffer het belangrijkst. De politie adviseert om het RAAK-principe toe te passen tijdens een overval.

Professionals als gemeenten en woningcorporaties moeten zorgen dat bewoners op de hoogte zijn van het RAAK principe. Bewoners weten dan hoe ze bij een overval moeten handelen.

RAAK staat voor de eerste letters van de volgende 4 tips:
  1. Rustig blijven.
  2. Accepteren: accepteer wat wordt gezegd en gevraagd en volg bevelen snel en kalm op.
  3. Afgeven: geef het geld en/of de goederen af waar om wordt gevraagd.
  4. Kijken: kijk goed maar voorzichtig naar de dader(s). Probeer een signalement van de dader(s) te onthouden voor de politie (gezicht, postuur, spraak/accent, kleur en type kleding, littekens en tatoeages).

Meer over RAAK

Verder

Bij de aanpak van overvallen en de nazorg aan slachtoffers van een overval zijn naast de gemeente ook het Openbaar Ministerie (OM), de politie, woningcorporaties, ondernemers en Slachtofferhulp Nederland betrokken.

Schadefonds

Er zijn diverse regelingen voor slachtoffers van woningcriminaliteit om een financiële tegemoetkoming te krijgen voor de (persoonlijke) schade en eventueel het bekostigen van de beveiligingsmaatregelen. Slachtoffers kunnen de behoefte hebben om hun huis beter te beveiliging nadat ze overvallen zijn. Slachtoffers van een overval hebben de mogelijkheid om de kosten van beveiligingsmaatregelen terug te krijgen. Hiervoor heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidieregeling ingesteld.

Doel van de subsidie is voorkomen dat slachtoffers van een overval opnieuw betrokken raken bij een overval in hun woning of bedrijf. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven voert de regeling uit.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na een overval. Slachtoffers kunnen bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor emotionele steun en helpt in het strafproces en ondersteunt bij het vergoed krijgen van schade.