Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


stappenplan
 

5. Uitvoering maatregelen

In deze fase voeren de betrokken partners de acties uit zoals afgesproken in het plan van aanpak.

Voortgang

  • De projectleider houdt de vinger aan de pols bij de verschillende uitvoerders en verantwoordelijken van de specifieke actie(s).
  • De projectleider noteert welke kennis en ervaring na beëindiging van de aanpak moet worden geborgd.
  • De projectgroep komt regelmatig bij elkaar om de acties te volgen en te bespreken. Dit is een moment om tussentijds het proces te evalueren.
  • Op bestuursniveau vindt een voortgangsgesprek plaats met de lokale driehoek of regionaal college in het geval van een regionale aanpak.
  • Een tussentijdse evaluatie (op effectniveau) vindt in de lokale driehoek plaats of mogelijk in het regionaal college.

Communicatie

Over de uitvoering van de maatregelen is een duidelijke communicatie noodzakelijk, ook naar buiten toe. Zo moet er gecommuniceerd worden met:

  • Interne doelgroepen, bijvoorbeeld de diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie
  • Uitvoerende partners: gemeentelijke instellingen, politie, woningcorporatie en openbaar ministerie, deelnemende ondernemers.
  • Burgers, overige ondernemers en slachtoffers.
  • Schrijvende pers en lokale/regionale tv.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid