Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


stappenplan
 

4. Plan van aanpak

Wanneer stappen 1 tot en met 3 zijn doorlopen, zijn alle problemen geïnventariseerd en geanalyseerd. Prioriteiten zijn toegekend en de lopende acties zijn in beeld gebracht. Het is nu aan de projectgroep om te starten met het ontwerpen van specifieke acties om de overvalproblemen het hoofd te bieden. De projectgroep kan doelstellingen, maatregelen en andere activiteiten definiëren in een plan van aanpak.

Een plan van aanpak

  • is een bewijs van samenwerking,
  • maakt de te realiseren doelen inzichtelijk,
  • houdt het proces beheersbaar en geeft een beeld van de werkorganisatie en
  • maakt de daadwerkelijke maatregelen en activiteiten duidelijk.

Kortom, het plan van aanpak biedt een kader aan alle partijen die betrokken zijn en het biedt ondersteuning bij het managen van het project. Het is belangrijk om zo concreet mogelijk te zijn bij het maken van een plan van aanpak. Een schematische weergave kan dit mogelijk maken.

Schematische beschrijving van acties:

Wat

Wat is het aan te pakken probleem: bedrijfsovervallen, woningovervallen of straatroof.

Hoe

Welke specifieke acties worden ondernomen en hoe sluiten ze aan op lopende maatregelen (zoals bijvoorbeeld een samenwerkingsverband Keurmerk Veilig Ondernemen). In de HIC-preventiewijzer zijn voorbeelden te vinden van gerichte maatregelen om overvallen tegen te gaan.

Doel

Wat is het gewenste resultaat van de te nemen acties. Formuleer meetbare doelstellingen.

Wie

Wie is de trekker/verantwoordelijke van de acties en de betrokken partijen.

Wanneer Wat is het tijdsbestek van de acties: wanneer starten ze en lopen ze af.
Evaluatie

Wanneer vindt de evaluatie van de acties plaats. Leg de evaluatiecriteria en maak een planning van de (tussentijdse) evaluatiemomenten.

Borging

Welke activiteiten kunnen opgenomen worden in reguliere werkzaamheden en/of of in het integraal veiligheidsbeleid?

In de HIC-preventiewijzer staan voorbeelden van gerichte maatregelen om overvallen tegen te gaan.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid