Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


stappenplan
 

3. Probleemanalyse

Vragen die aan bod kunnen komen bij de probleemanalyse:

 • Wat is de oorzaak van het probleem?
 • Welke signalen worden opgevangen en door wie?
 • Wat zijn de te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen als geen actie wordt ondernomen?
 • Wie zijn de slachtoffers en van welke maatregelen hebben de slachtoffers profijt?
 • Waar worden de overvallen gepleegd?
 • Wie zijn de (potentiële) daders en hoe gaan zij te werk?
 • Wat wordt al gedaan? Welke lokale / regionale aanpak is er al bij de aangesloten partners?

Bronnenoverzicht

Informatie verzamelen uit diverse bronnen is belangrijk voor het maken van een zo volledig mogelijke analyse van het probleem. Mogelijke bronnen zijn:

 • Politiecijfers
 • Jaarverslagen van partners in de projectgroep.
 • Informatie over de veiligheid op gemeente- en buurtniveau, bijvoorbeeld de lokale veiligheidsmonitor.
 • Ten slotte is er kennis en informatie beschikbaar over hotspots, ex-daders van overvallen, veelplegers en criminele jeugdgroepen. 

Veldonderzoek

Na het bronnenonderzoek kan veldonderzoek volgen. Hierbij kunnen gesignaleerde knelpunten uit statistische gegevens in de praktijk worden getoetst of bijgesteld. Interviews met sleutelpersonen (professionals buiten de projectgroep) kunnen bouwstenen voor een veiligheidsbeeld vormen, maar ook een wijkschouw of een enquête zijn hierin opties. 

Prioriteiten toekennen

De inventarisatie leidt tot een opsomming van de verschillende problemen en doelgroepen. De projectgroep moet vervolgens prioriteiten aan die problemen toekennen. Hierdoor erkennen de samenwerkingspartners gezamenlijk welk specifiek probleem het meest urgent is. Kijk op basis van de gevonden prioriteiten opnieuw naar de betrokken partijen. Zijn bijvoorbeeld woningovervallen op ouderen prioriteit, dan kan het raadzaam zijn de lokale ouderenbond (ANBO) ook te betrekken.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid