Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen

Masterplan vermogenscriminaliteit Brabantse B5 gemeenten

Dit masterplan van de Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg bevat 27 maatregelen en methoden waarvan het (vrijwel) zeker is dat de invoering ervan de veiligheid in Brabant vergroot en de criminaliteit tegengaat.

Probleemstelling

Het gezamenlijk aanpakken van de georganiseerde criminaliteit in Brabant.

Beschrijving

Sinds 2010 werken Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg intensief samen in de Taskforce B5 om de georganiseerde criminaliteit in Brabant te verminderen. Met de gezamenlijke aanpak van vermogensdelicten volgen de B5-steden één van de aanbevelingen op eerder waren opgesteld.

In dit masterplan van de B5-gemeenten staan 27 maatregelen en methoden waarvan (vrijwel) zeker is dat de invoering ervan de veiligheid vergroot en de criminaliteit tegengaat. In eerste instantie is het masterplan bedoeld om de B5 instrumenten aan te reiken om zich uniform te versterken. Wanneer de aanpak succesvol blijkt, kunnen de andere gemeenten uit het werkgebied Brabant en Zeeland dit plan overnemen.

Uit het plan volgt dat de B5-steden:

  • het regiemodel Slim Samen Toezien invoeren, waarvan het delen van informatie en uiteindelijk het opzetten van een gezamenlijke informatiehuishouding een belangrijke pijler is;
  • de methodiek Vergroten Heterdaadkracht implementeren;
  • de methodieken persoonsgebonden en dadergroepgerichte aanpakken implementeren; 
  • de beschreven maatregelen ter bestrijding van woninginbraak,  voertuigcriminaliteit, overvallen, straatroof en heling uitvoeren.

De gemeenten pakken hun regie, zetten eigen en waar nodig extra capaciteit op de preventieve maatregelen en maken adequate afspraken met de politie en andere partners over de uitvoering.

Organisatie

Taskforce B5, RIEC Zuid-West Nederland en de gemeenten Breda, Helmond, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg.

Bestanden