Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen

Evaluatierapport Nazorgplan overvallen RPC Amsterdam-Amstelland

Het nazorgplan overvallen is één van de projecten van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA). In deze evaluatie komt naar voren of de ondernemers die hiervan gebruik maakten er ook profijt van hadden.

Beschrijving

Het nazorgplan overvallen houdt in dat elke onderneming die is overvallen bezoek krijgt van de coördinator veilig ondernemen van het stadsdeel of de gemeente. Er wordt een veiligheidsscan aangeboden om eventuele zwakke plekken in de veiligheidssituatie van de onderneming op te sporen. Dit verkleint de kans op herhaling. Ook worden andere ondernemers in de omgeving van de overvallen onderneming bezocht. Bij hen wordt de belangstelling gepolst voor een gezamenlijke training en voor veiligheidsscans met subsidiemogelijkheden.

De evaluatie gaat in op de mate van (on)tevredenheid over het nazorgplan overvallen in het geheel én specifiek op de veiligheidsscan. Ook is gekeken naar het optreden van Regio Politie Amsterdam-Amstelland bij de betreffende overvallen. De resultaten zijn gebaseerd op gesprekken met ondernemers die gebruik maakten van het nazorgplan overvallen. Gemiddeld duurden de gesprekken dertig minuten, waarbij gebruik werd gemaakt van een vooraf geformuleerde vragenlijst.

Resultaten

  • 95 procent van de respondenten vindt dat ze profijt hadden van het Nazorgplan Overvallen. Ze voelen zich beter gesteund door de gemeente en ze krijgen handvatten om ook daadwerkelijk zelf bij te kunnen dragen aan een veiliger en prettiger werkomgeving.
  • Nog steeds voelt vijftig procent van de respondenten zich echter onveilig in het ondernemen. Hiervan is zelfs een kwart constant alert op werk en een zesde ervaart dagelijks angst op het werk als gevolg van één of meerdere overvallen. Toch zegt ook de overgrote meerderheid hiervan tevreden te zijn over het Nazorgplan Overvallen.
  • De ondernemers zijn tevreden met de veiligheidsscan en de aangedragen verbeterpunten. Ook zijn veel ondernemers bereid om de aangedragen verbeteringen door te voeren in hun organisatie. Betere informatievoorziening ten aanzien van de subsidieregeling zal dit percentage doen verhogen.
  • Er zijn wel kritiekpunten, maar die hebben voornamelijk betrekking op de afwikkeling van de overval en niet specifiek op het nazorgplan overvallen. Zo duurt het professionele handelen van de noodhulp direct na de overval en het rechercheonderzoek voor een vijfde van de respondenten te lang. Daarnaast geeft een tiende van de overvallen ondernemers aan wel slachtofferhulp te willen maar uiteindelijk niet te krijgen.

Organisatie

Politie, gemeente en ondernemers in de regio Amsterdam-Amstelland.

Bestanden