Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen

Aanpak overvallen, gemeente Tilburg

Bij de maatregelen van de Tilburgse aanpak ligt de nadruk op het tegengaan van overvallen op middenstanders en woningovervallen. De maatregelen worden afgestemd in de ‘Regiegroep Overvallen’.

Beschrijving

In de laatste maanden van 2008 en de maand januari van 2009 stegen de overvallen in de gemeente Tilburg explosief. Van ongeveer één overval per week naar ongeveer één per dag. Slachtoffer waren vooral middenstanders en enkele woningen (waarvan een deel hennepgerelateerd).

Naar aanleiding van deze signalering heeft de gemeente Tilburg geïnvesteerd in het slim verbinden van samenwerkingspartners. Een actorenanalyse heeft geleid tot de zogenaamde Regiegroep Overvallen. Vanaf 2009 wordt, onder regie en initiatief van de gemeente, afgestemd in deze regiegroep. Deze regiegroep bestaat uit de politie, het OM en de gemeente. Vanaf 2011 is het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing bij de regiegroep aangesloten (om een nog betere verbinding te kunnen leggen met de ondernemers).

De maatregelen worden in een matrix vervat en worden periodiek – aan de hand van diverse analysetechnieken - afgewogen op (hernieuwde) inzet (zie checklist bij ‘meer informatie’). Nieuwe activiteiten (of samenwerkingspartners) worden toegevoegd. Er zijn ruim 70 activiteiten overwogen en meer dan 60 uitgevoerd. Voorbeelden zijn preventief bezoek aan risico-objecten door wijkagenten en de gerichte inzet van stads- en cameratoezicht.

Momenteel komt de regiegroep 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Snelle afstemming vindt plaats via mail en telefoon. De regiegroep monitort consequent de ontwikkelingen.

Resultaat

Het aantal overvallen is in Tilburg gedaald naar ongeveer 4 per maand. Over de langere termijn bezien: in 2007 waren er 45 overvallen; 73 in 2008; 71 in 2009 en 46 in 2010. In 2011 wordt verwacht rond de 40/45 uit te komen.

Het onderwerp 'overvallen' is niet langer prominent in de pers en als gespreksonderwerp aanwezig. Verwacht mag worden dat daarmee het veiligheidsgevoel van de inwoners van de stad gediend is.

De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met andere steden, andere politiekorpsen en met de Landelijke Taskforce Overvallen.

Doel en doelgroep

Deelnemers Regiegroep in de gemeente Tilburg.

Betrokken partijen

Gemeente, Veiligheidshuis, Politie, OM, RPC, Ondernemers

Meer informatie