Product toegevoegd aan winkelmand

Aanpak overvallen


Nieuw webdossier Privacy & Gegevensdeling voor veiligheidsprofessionals

Voor een effectieve aanpak van bijvoorbeeld woonoverlast, autokraken en ondermijning, is goede informatie essentieel. Maar welke informatie mag je als gemeentelijke veiligheidsprofessional volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nou wel en niet (meer) gebruiken? En hoe kun je gegevens ‘AVG-proof’ uitwisselen met veiligheidspartners?  Het nieuwe webdossier Privacy & Gegevensdeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie, biedt veiligheidsprofessionals praktische handvatten. 

Bij het verwerken en uitwisselen van privacygevoelige gegevens lopen veiligheidsprofessionals regelmatig tegen (wettelijke) beperkingen aan. Bovendien is het voor hen niet altijd even duidelijk welke data dan nog wél gebruikt en gedeeld mogen worden. Het gevolg kan zijn dat belangrijke informatie niet wordt benut of dat de gegevensuitwisseling met veiligheidspartners zoals politie, woningcorporaties en zorgorganisaties niet efficiënt of zelfs onveilig verloopt.

Het webdossier Privcay & Gegevensdeling biedt veiligheidsprofessionals praktische handvatten. Bijvoorbeeld het stappenplan veilig data delen, achtergrondinformatie en antwoorden op veelgestelde vragen uit de veiligheidspraktijk.