Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen

Veiliger ouder worden

Een onderzoek naar babbeltrucs en woningovervallen op ouderen

Senioren zijn bang om slachtoffer te worden van een woningoverval en/of babbeltruc. Is deze angst terecht? Ouderen zijn van de meeste misdrijven veel minder vaak het slachtoffer dan jongeren. Dit onderzoek toont echter aan dat verhoudingsgewijs senioren vaker het slachtoffer worden van een woningoverval. In de Eenheid Rotterdam neemt vooral het aandeel 65-plussers toeneemt in de woningovervallen.

Probleemstelling

Hoe kan binnen anderhalf jaar het aantal woningovervallen en babbeltrucs gepleegd op senioren in Rotterdam worden teruggebracht met minimaal 25 procent?

Beschrijving

De primaire doelstelling van dit onderzoek was om een integraal en preventief programma te ontwikkelen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van senioren in de deelgemeente IJsselmonde te  vergroten.

Conclusies

  • Voor de meeste misdrijven zijn senioren minder vaak het slachtoffer dan niet-senioren. 
  • Ouderen zijn kwetsbaarder voor bepaalde misdrijven dan jongeren. Dit is vooral het geval bij babbeltrucs en woningovervallen.
  • Hoewel het totale aantal woningovervallen daalt neemt het aandeel woningovervallen in het totale aantal overvallen toe. Nog sterker neemt het aantal woningovervallen op senioren toe, vooral op 65-plussers. Verhoudingsgewijs is een senior dus vaker het slachtoffer van een woningoverval. 
  • Het aantal gepleegde babbeltrucs is, in tegenstelling tot andere misdrijven, onbekend. 
  • Het oplossingspercentage van babbeltruc is zeer laag.
  • De babbeltruc die gepleegd wordt bij een woning is inmiddels gelijkgesteld met een woninginbraak en daardoor benoemd tot high impact crime. Niet iedere politieagent is daar (voldoende) van op de hoogte.
  • Preventie wordt gezien als de sleutel is om het aantal high impact crimes nog verder te laten dalen. Omdat preventie lange tijd geen politietaak meer was ontbreekt echter bij veel politieagenten de nodige kennis hierover.
  • Het programma Senioren & Veiligheid zoals dat uitgevoerd wordt in Rotterdam-IJsselmonde is een goed voorbeeld van preventie en hoe integraal wordt samengewerkt tussen de partners.
  • Woningcorporaties zijn terughoudend in het nemen van fysieke maatregelen om babbeltrucs en woningovervallen tegen te gaan.
  • Het preventieve programma Senioren & Veiligheid werkt. Ouderen worden alerter en weten misdrijven te voorkomen. 

Auteur

Gerhard Versluis 

Organisatie

EuroPort Business School, Wageningen

Bestanden