Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen

Terugkeer van overvallers en straatrovers naar gemeenten

Burgemeesters worden sinds 2014 geïnformeerd over de aanstaande terugkeer van (ex-)gedetineerden die zijn veroordeeld voor een straatroof of overval. Dit gebeurt in de pilot Bestuurlijke Informatie Overvallen en Straatroof (BIOS). Het project levert gemeenten niet de bijdrage die verwacht werd, blijkt uit dit onderzoek.

Probleemstelling

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de mate waarin de verstrekte BIOS-informatie het handelingsperspectief van burgemeesters vergroot. De opbrengsten van het onderzoek zullen betrokken worden in de besluitvorming over een eventueel vervolgtraject van de pilot.

Conclusies

De pilot BIOS laat zien dat de deelnemende gemeenten (allen met een HIC-aanpak) de informatie kunnen gebruiken en dat ook doen. Informatie is eerder beschikbaar en dat geeft (in theorie) handelingsperspectief om eerdere acties en maatregelen te nemen om overvallen en straatroven tegen te gaan. In de praktijk echter komen acties en maatregelen nauwelijks voor omdat er nauwelijks meldingen zijn waarin dat nodig wordt geacht. De risico’s bij terugkeer van ex-gedetineerden in deze categorie zijn daarvoor te beperkt. En als die acties of maatregelen er wel zijn, dan waren die naar grote waarschijnlijkheid ook zonder de beschikbaarheid van de BIOS-informatie uitgevoerd. De informatie is lokaal ook al beschikbaar.

Tegelijkertijd wordt de (justitiële) informatie wel breed gedeeld, is dat niet altijd in lijn met de proportionaliteitsgedachte en zijn er aanwijzingen dat de informatie door anderen voor andere doeleinden wordt gebruikt. Dit alles maakt dat de pilot BIOS binnen de huidige groep gemeenten niet de bijdrage levert die verwacht zou kunnen worden.

Auteur

Joost van den Tillaart en Yannick Bleeker

Organisatie

Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het WODC

Links

  • Download het onderzoek op de website van het WODC