Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen

Onderzoeksresultaten diefstal en agressie bij winkeliers

In dit onderzoek wordt aan de hand van een enquête inzichtelijk gemaakt welke veiligheidsproblemen er in het winkelgebied of op het bedrijventerrein spelen. In totaal betreft het op dit moment 52.000 enquêtes met zestig uitgebreide vragen over alle aspecten van veiligheid, en over de maatregelen die de ondernemers in de KVO-gebieden nemen om de veiligheid te verbeteren. In principe vindt na ongeveer twee jaar weer een veiligheidsanalyse (1-meting) plaats. Hiermee wordt bekeken of de maatregelen, uitgevoerd na de eerste analyse, het gewenste effect hebben gesorteerd.

Probleemstelling

Een onveilige omgeving in winkelgebieden en op bedrijventerreinen zorgt vaak voor overlast en schade en kan de bedrijfsvoering flink in de wielen rijden. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging zorgt het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor een veiliger en prettiger omgeving. Bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein verbetert. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid door politie en brandweer een stuk effectiever.

Conclusies

Uit een veiligheidsmeting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt dat 24 procent van het winkelpersoneel weleens wordt bedreigd met lichamelijk en/of verbaal geweld. Iedere dag worden er zeshonderd medewerkers in de winkel geconfronteerd met agressie en geweld.

Auteur

Hendrik-Jan Kaptein

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Bestanden