Product toegevoegd aan winkelmand

Aanpak overvallen

Naar een contantloze detailhandel

26 mei 2011

Contant geld verliest steeds meer terrein. Een kwart van de Nederlandse winkeliers verwacht zelfs dat consumenten vroeg of laat helemaal niet meer met contant geld zullen betalen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Naar een contantloze detailhandel'.

Probleemstelling

Welke opvattingen hebben ondernemers binnen de detailhandel ten aanzien van een contactarme en contactloze samenleving?

Beschrijving

In dit onderzoek komen achtereenvolgens aan bod:

  • De betaalmiddelen die momenteel in de detailhandel worden geaccepteerd.
  • Voor- en nadelen van elektronische betaalmiddelen.
  • Maatregelen en initiatieven om elektronisch betalen te stimuleren.
  • Barrières die ondernemers ervaren of verwachten te ervaren bij de overgang naar een contantloze samenleving.
  • Toekomstverwachting: zal de contantloze samenleving volgens ondernemers in de detailhandel ooit werkelijkheid worden?

Conclusies

Om met het laatste te beginnen: weinig ondernemers verwachten dat een contantloze samenleving realiteit wordt. Bijna zeventig procent van de ondernemers verwacht dat contant geld altijd in omloop zal blijven in de detailhandel. Wel is de overgang naar een contantarme samenleving ingezet.

De ondernemers vinden veiligheid verreweg het belangrijkste voordeel van elektronisch betalen. Contact geld in kassa of kluis maakt de winkel een doelwit voor overvallers. Ander voordelen: risico op aannemen van vals geld of teruggeven teveel wisselgeld afwezig. De ondernemers zien ook nadelen: pasfraude, skimming, kosten van de aanschaf van een pinapparaat en vooral het risico van technische problemen.

Ondernemers in de detailhandel nemen zelf ook maatregelen of initiatieven om elektronisch betalen te bevorderen. De supermarkt loopt hiermee voorop. Dit hangt samen met de bedrijfsgrootte: naarmate er in een branche meer personen werken worden vaker maatregelen genomen.

Bepaalde groepen consumenten (ouderen, kinderen, toeristen) zien ondernemers als belangrijkste belemmering bij de overgang naar een contantarme en uiteindelijke contantloze samenleving. De consument ervaart geen concrete voordelen van een contantloze samenleving. Om elektronisch betalen te kunnen stimuleren, wensen ondernemers ondersteuning: financiële ondersteuning, een gratis pinapparaat of voorlichtingscampagnes gericht op de consument.

Auteur

L. Heuts, A. van Schijndel

Organisatie

Regioplan, in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Detailhandel Nederland

Links

  • Het onderzoek is te downloaden op de website van Regioplan.