Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen

De aanpak van overvallen in de jaren 2011-2016

In 2009 piekte het aantal overvallen in Nederland. In dat jaar registreerde de politie circa 3000 incidenten. De toenmalige minister Hirsch Ballin van Justitie, besloot daarom tot de oprichting van een publiek-privaat samengestelde Taskforce Overvallen. Deze liet de gesignaleerde problematiek in kaart brengen alsmede de mogelijkheden om deze aan te pakken en kwam in januari 2011 met een actieprogramma om het aantal overvallen terug te dringen (Taskforce Overvallen 2011). In dit document wordt de aanpak van 2011 tot 2016 besproken.

Beschrijving

Deze beschouwing probeert een antwoord te formuleren op de centrale vraag: welke lessen zijn er te trekken uit de ervaringen van de overvallenaanpak voor de toekomstige bestrijding van High Impact Crime?

Daarnaast probeert de beschouwining ook antwoord te krijgen op de vragen:

  1. Wat was, samengevat de overvallenproblematiek waarvoor de taskforce overvallen zich zag gesteld?
  2. Welke doelen formuleerde men voor de aanpak van deze problematiek en via welke maatregelen wilde men deze doelen bereiken?
  3. Wat zijn de resultaten van de aanpak?
  4. Wat zijn de randvoorwaarden en risico's gebleken voor een succesvolle aanpak?
  5. Welke ontwikkelingen zijn in de nabije toekomst te verwachten op het vlak van High Impact Crimes?
  6. Welke lessen zijn er te trekken voor het te voeren beleid?

Organisatie

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie

Auteurs

  • Dr. Ben Rovers
  • Prof. em. dr. Cyrille Fijnaut

Download