Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen

Aanpak overvalcriminaliteit

De landelijke aanpak van overvalcriminaliteit heeft bijgedragen aan de goede resultaten die tot nu toe zijn geboekt. De geïntegreerde aanpak, waarin alle partijen op alle niveaus naar dezelfde doelen toe werken, blijkt effectief en succesvol en kan als voorbeeld dienen op andere gebieden. Dit concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Probleemstelling

Hoe verloopt op regionaal niveau de (keten)samenwerking bij de aanpak van overvalcriminaliteit en welke invloed hebben de landelijke initiatieven op deze regionale samenwerking?

Beschrijving

De Inspectie VenJ onderzocht de wijze waarop op regionaal niveau wordt samengewerkt binnen vijf (politie) regio’s. Het betreft de regio’s Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Midden-Nederland en Zeeland- West-Brabant.

Binnen deze regio’s heeft de Inspectie VenJ gekeken naar de wijze waarop gemeente, politie, reclassering, Openbaar Ministerie (OM) en slachtofferhulp samenwerken bij de aanpak van Overvalcriminaliteit. Ook de publiek-private samenwerking met organisaties zoals de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Detailhandel Nederland (DN) zijn daar waar het de preventieve aspecten betreft meegenomen.

Conclusies

Door de (keten)samenwerking worden alle aspecten van de aanpak van overvalcriminaliteit (onder andere preventie, repressie, slachtofferhulp) opgepakt. Hierdoor is er sprake van van een integrale aanpak waarbij de meeste samenwerkingspartners elkaar op meer dan één aspect tegenkomen.

Naast de publieke organisaties die in de verschillende regio’s samenwerken zijn met name twee koepelorganisaties uit de private sector actief bij de aanpak van de overvalcriminaliteit. Dit zijn: de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Detailhandel Nederland (DN). In alle regio’s wordt de meerwaarde van deze publiek-private samenwerking benadrukt en gezien als een goed voorbeeld van een aanpak waar overheid en bedrijfsleven elkaar kunnen aanvullen.

Uit het onderzoek is gebleken dat binnen elke regio een eigen vorm van samenwerking is ontstaan met een eigen regionale aanpak. De regio’s en gemeenten kiezen voor een maatwerkoplossing, al dan niet ingegeven door de reeds bestaande (beproefde) structuren. Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van de landelijke initiatieven niet zozeer ligt in het streven naar uniformiteit in aanpak, maar veel meer in de gezamenlijkheid van de focus.

Organisatie

Inspectie van Veiligheid en Justitie

Bestanden