Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


Woningcorporatie

Woningcorporaties moeten ervoor zorgen dat hun huurders prettig wonen. Bovendien is een woningcorporatie verantwoordelijk voor de veiligheid van de woningen en complexen die ze beheren. Het verkleinen van het risico op een woningoverval vormt daar een onderdeel van.

Een woningcorporatie kan met technische en bouwkundige beveiliging de kans op overvallen verkleinen. Denk hierbij aan kierstandhouders en goede verlichting. De kosten voor de aanschaf van beveiligingsproducten kunnen corporaties (deels) vergoed krijgen via landelijke of lokale subsidies.

Gedragsregels

Ook gedragsregels, bijvoorbeeld over het toelaten van bezoekers in complexen, kunnen de kans op overvallen verkleinen. Daarnaast kunnen corporaties huurders voorlichten over wat zij zelf kunnen doen aan de beveiliging van een woning. Dit kan bijvoorbeeld via het huurdersblad, bijeenkomsten en de corporatiewebsite.

In de voorlichting over woningovervallen is het aan te raden om een koppeling te maken met de aanpak van babbeltrucs en woninginbraak. Veel maatregelen die een overval helpen voorkomen, werken immers ook preventief tegen deze vormen van woningcriminaliteit. Woningovervallen zijn een te zeldzaam fenomeen om alleen daarover met bewoners te communiceren.

Doorverwijzen

Mocht het tot een overval komen, dan kan een woningcorporatie het slachtoffer ondersteunen door deze te verwijzen naar de juiste organisaties en door omwonenden voor te lichten over het voorkómen van een overval.

  • Concrete maatregelen voor en door woningcorporaties staan in de HIC-preventiewijzer.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid